موضوعات = پژوهش‌های اجتماعی
سنجش تاثیر تجربه شغلی بر شکاف خود واقعی و آرمانی دانشجویان و دانش آموختگان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 مهر 1402

10.22034/scs.2023.393587.1429

سیدهادی مرجائی؛ سمانه سادات سدیدپور؛ علیرضا قبادی؛ مارگاریت وتو


بررسی جامعه شناختی تاثیر قدرت سیاسی بر فرهنگ سیاسی مردم(مورد مطالعه:پهلوی اول)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 آبان 1402

10.22034/scs.2023.323526.1241

شبنم بوستانچی؛ سیدرضا صالحی امیری؛ رضا علی محسنی


بررسی جامعه شناختی اخلاق کار و مقایسه آن در بین زنان و مردان کارگاه های مشمول قانون کار استان بوشهر(با تاکید بر بند 24 سیاست های کلی نظام اداری)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 آبان 1402

10.22034/scs.2023.418604.1506

عبدالرضا خوش رفتار؛ مریم مختاری؛ سیروس احمدی


بررسی تاثیر انضباط اداری بر توسعه سیاسی اجتماعیکلانشهر اهواز با رویکرد معادلات ساختاری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 بهمن 1402

10.22034/scs.2024.433886.1530

حسینعلی حسن زاده حلاج؛ فریدون اکبرزاده؛ شیوا جلال پور؛ حامد عامری گلستانی


«مطالعه عوامل موثر جامعه شناختی بررفتارهای هولیگانیستی تماشاگران زن در مسابقات فوتبال لیگ برتر ایران»

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 اسفند 1402

10.22034/scs.2024.436303.1538

حسین صدرمحمدی؛ بهرام قدیمی؛ مهرداد نوابخش


چالش ها و راهبردهای اجتماعی توسعه انحراف مثبت شغلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 فروردین 1403

10.22034/scs.2024.442365.1545

زهره سمیعی؛ خلیل میرزایی؛ ستار پروین


نقش گروه‌های مرجع و سرمایه‌ی فرهنگی در انگیزه‌ی تحرک اجتماعی دانشجویان

دوره 13، شماره 1، فروردین 1403

10.22034/scs.2023.396811.1445

شمس‌الملوک سیف‌الدینی‌خالقی؛ امیرمسعود امیرمظاهری؛ شهلا کاظمی پور؛ حسین آقاجانی مرساء


آسیب‌شناسی سیاست‌گذاری در ایران؛ با تاکید بر امر اجتماعی

دوره 12، شماره 4، دی 1402، صفحه 1221-1250

10.22034/scs.2023.382049.1400

محمد تقی ضرغام افشار؛ سینا شیخی؛ کمیل قیدرلو


شناسایی و اولویت‌بندی عوامل موثر در شکل‌گیری فرهنگ جهش تولید با روش دلفی فازی

دوره 9، شماره 3، آذر 1399، صفحه 71-101

رضا سپهوند؛ صابر تقی پور؛ معصومه مومنی مفرد