جستجوي مقاله (جستجوی پیشرفته)

در این قسمت شما می توانید عنوان یا قسمتی از خلاصه مقاله مورد نظر خود را در کادر زیر وارد نموده و لیست مقالات مرتبط را مشاهده نمایید

اخبار نشریه

آخرین شماره

No 28
شماره 28 سال 7
پاییز 1397
|

پربازدیدترین مقالات


آخرین مقالات منتشر شده

اين مقاله تحليلي فرهنگي از پديده ترس همچون مسئله فرهنگي در ايران معاصر است. مي‌خواهم نشان دهم كه كاركردهاي ترس در فرايند نوسازي و تغيير جامعه معاصر ايران چه بوده است؟ و فرايندهاي نوسازي در ايران معاصر شامل ملي‌شدن (شكل‌گيري دولت‌- ملت)، شهري‌شدن، صنعتي‌شدن و ديوان‌سالارانه شدن چه تغييري در شكل‌گيري انواع ترس‌ داشته‌اند؟ در اين مطالعه سه نوع الگوي ساختاري ترس در ايران معاصر را تشخيص داده‌ام؛ شامل ترس‌هاي تاريخي و رسوب‌يافته، ترس‌هاي شهري و مسلط و ترس‌هاي فرهنگي كه رسانه‌اي و مجازي هستند. اين مقاله بر مبناي رويكرد مسئله‌شناسي فرهنگي تلفيقي از روش‌شناسي تبارشناسانه فوكو و نظريه انتقادي ريموند ويليامز از سازوكار تغيير فرهنگ است. داده‌هاي تجربي آن از طريق تحليل ثانويه تحقيقات تجربي موجود درباره ايران فراهم شده است. براي اين منظور، ابتدا تحقيقات مرتبط شناسايي شده‌اند، سپس با توجه به هدف اين مطالعه، داده‌ها استخراج و درنهایت بر اساس رويكرد نظري و هدف مطالعه آنها را تحليل و استنباط‌هاي ممكن را ارائه كرده‌ام. اين مطالعه نشان مي‌دهد كه ترس در جامعه معاصر ايران به‌صورت پديده‌اي اجتماعي و همگاني و در اشكال تازه‌اي وجود دارد و متمايز از ترس از ايران پيشا معاصر است. همچنين اين مطالعه نشان مي‌دهد تجربه ترس در ايران متفاوت از احساس ترس است. در اينجا احساس ناامني و احساس ترس به‌صورت مفاهيم مترادف تلقي شده‌اند.
نعمت الله فاضلی
DOI : 0
کلمات کلیدی : احساس ترس ، مسئله ترس ، ترس شهري ، ترس فرهنگي ، ترس جهاني ،
دستيابي به جامعه عدل، آرمان ديرين انديشمندان، عدالت‌پژوهان و آزادي‌‎خواهان تاريخ بوده ‌‎است. حكومت حق‌‎مدار علوي آيينه تمام‌‎نماي تجلي عدالت است و تحقق جامعه عدل علوي، منوط به شناسايي و تبيين مؤلفه‌‎هايي در قالب الگوي تربيتي است كه مبناي عملي پرورش شهروندان باشد، زيرا كه جامعه عدل جز به‌‎ خواست و مشاركت‌‎ آگاهانه ‌‎مردم‌‎ محقق نخواهد شد. در اين مقاله با تأکید‌‎ بر رهنمود‌‎هاي تربيتي نهج‌‎البلاغه به ارائه مدلي جهت تبيين شهروند‌‎پروري پرداخته مي‌‎شود. مدل تربيتي كه مبتني بر مختصات حكومت حق‌‎مدار علوي صورت‌‎بندي شده باشد. به‌منظور فراهم آورد‌ن داده‌‎هاي متناسب با زمينه مورد مطالعه از روش كيفي و استراتژي نظريه بر خواسته از داده و جهت تجزیه‌وتحلیل داده‌‎ها از كد‌‎گذاري باز، انتخابي و محوري استفاده شده است. طي مراحل سه‌‎گانه تحليل داده‌‎ها، 426 مفهوم، 55 زيرمقوله و 15 مقوله حاصل و در قالب مدل پارادايمي ارائه شدند. «‌‎آموزش حقوق‌‎شناسي»، «تسري اخلاق‌‎مداري» و «اشاعه تكليف‌‎محوري» سه ضلع مثلث «توسعه ظرفيت شهروند‌‎پروري» هستند كه در قالب مقوله اصلي، مدل شهروند‌‎پروري در مكتب تربيت علوي را به تصوير مي‌‎كشد.
علی اصغر پورعزت - عباس نرگسیان - عباس عباس پور - مهرداد باستانی پور
DOI : 0
کلمات کلیدی : شهروندي ، شهروندپروري ، تربيت علوي ، حكومت حق‌‎مدار علوي
هرمنوتيك در مواجهه با مفهوم پيچيده و چندبعدي توسعه كه انبوهي از ديدگاه‌ها را با خود به همراه دارد، مي‌تواند رهيافتي راهگشا براي هم‌اندیشی و مفاهمه باشد. از اين رهگذر، مفهوم مارپيچ هرمنوتيكي از نقش تعیین‌کننده‌ای براي ايجاد مفاهمه در مفهوم توسعه برخوردار است. در اين مقاله، ضمن بررسي سير ديدگاه‌هاي انديشمندان پيرامون دور هرمنوتيكي و مارپيچ هرمنوتيكي، چگونگي به‌كارگيري مارپيچ آن به‌منظور ايجاد مفاهمه در فضاي متنوع و متكثر ديدگاه‌هاي توسعه مورد نظر قرار مي‌گيرد. در ادامه بنابر ويژگي‌هاي خاص مفهوم توسعه، مارپيچ هرمنوتيكي در قالب پنج مرحله به‌عنوان رهيافتي جهت مواجهه با گسست فكري در ديدگاه‌هاي توسعه ارائه مي‌شود و چگونگي اجراي آن در هر يك از مراحل پنج‌گانه تبيين می‌شود. هر مرحله مارپيچي داراي سه بخش پيش داشت‌ها، فعاليت‌ها و خروجي‌ها است كه به‌طور مستمر به فهم مفسر عمق مي‌بخشند. سپس يافته‌هاي حاصل از مارپيچ هرمنوتيكي بر اساس سه پرسش اصلي، مورد تفسير قرار مي‌گيرند تا از اين طريق به پرسش بنيادي، كه به دنبال دريافت نوعي تفاهم از حقيقت توسعه است، پاسخ داده شود.
افشین علی پور پیجانی - سیدمهدی الوانی - حسين خنيفر - سید احمد موثقی - حمیدرضا یزدانی
DOI : 0
کلمات کلیدی : فهم توسعه ، هرمنوتيك ، مارپيچ هرمنوتيكي ، دور هرمنوتيكي ، هرمنوتيك و توسعه
در دهه‎هاي اخير، شاهد افزايش جمعيت دانشجويان بوده‎ايم. بااينكه اين جمعيت جوان نقش مهمي در توسعه‎ي كشور به عهده دارد، اما شيوع رفتارهاي پرخطر و كج‌‎روي‌‎هاي اجتماعي در ميان آنها برابر با هدر رفتن پتانسيل‎هاي خلاق و سازنده‎ جامعه است كه جبران عوارض نامطلوبش نيازمند سرمايه‎گذاري‎هاي فراواني است. پژوهش حاضر به دنبال شناسايي فراواني، تأكيدات جغرافيايي و نقد تحليل‎هاي پزشكي بر رفتارهاي پرخطر شامل مصرف سيگار، مشروبات الكلي و مواد مخدر در بين دانشجويان داخل ايران است. روش مورداستفاده، مرور نظام‎مند پژوهش‎هاي در دسترس در اين خصوص در بازه‎ي زماني (1395-1370) با جستجوي الكترونيكي در پايگاه‎هاي اطلاعاتي بوده كه با دو عامل محدودكننده نمونه دانشجويي و كمي بودن مطالعه، مورد گزينش قرار گرفته‎اند. درنهايت 49 پژوهش وارد تحليل شده و روند رو به افزايش اين‌‎گونه رفتارها را در بين دانشجويان نشان داده‎اند. همچنين اين مسائل در استان‌‎هاي خراسان جنوبي، كرمانشاه، كرمان، خوزستان، تهران، گلستان، مازندران، سمنان و همدان نسبت به ديگر استان‌‎ها شيوع بيشتري داشته‎اند. متأسفانه باوجوداينكه مصرف سيگار، مشروبات الكلي و مواد مخدر در بين دانشجويان، مسائلي اجتماعي بوده اما 24 مورد از پژوهش‎ها رويكردي پزشكي داشته‎اند و شاهد كمبود تبيين‎هاي جامعه‌‎شناختي در اين حوزه بوده‎ايم. همچنين لازم است تمركز مداخلات پيشگيرانه يا درماني جامعه‌‎شناختي و حتي روان‌‎شناسانه و پزشكي بر روي استان‌‎هايي كه مصرف آنها بالاست، قرار گيرد تا شاهد كاهش‎ ريشه‎اي اين مسائل در بين دانشجويان باشيم.
آمنه صديقيان بيدگلي - ارمغان مهمدي
DOI : 0
کلمات کلیدی : پزشكي شدن ، رفتارهاي پرخطر ، سيگار ، مشروبات الكلي ، مواد مخدر ، دانشگاه
در اين مقاله ضمن تبيين مفهوم ديپلماسي فرهنگي، وضعيت موجود آن در ايران با رويكرد آسيب‌شناسي و در سطوح نظري، تقنيني، ساختاري، سياست‌گذاري، مديريتي، برنامه‌اي و عملكردي مورد بررسي قرار گرفته است. روش مورد استفاده در اين پژوهش، روش تركيبي است و با استفاده از ابزارهاي مختلف همچون منابع مكتوب، سايت‌هاي رسمي و معتبر، مصاحبه‌هاي عمقي و پرسشنامه به بررسي روند گفتمان‌هاي ديپلماسي فرهنگي ج.ا.ايران، وضعيت موجود ديپلماسي فرهنگي ايران و آسيب‌شناسي آن پرداخته‌ايم. جامعه مورد پژوهش، كارشناسان، ديپلمات‌ها و رايزنان فرهنگي شاغل در سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي و وزارت امور خارجه هستند. داده‌هاي كمي پژوهش با استفاده از روش‌هاي آماري توصيفي و استنباطي و با استفاده از نرم‌افزار SPSS 20 و ليزرل 8.5 مورد تحليل قرارگرفته و با استفاده از مدل تحليل سوات، وضعيت موجود ديپلماسي فرهنگي ايران بررسي شده است. نتيجه تحليل محيط داخلي و خارجي ديپلماسي فرهنگي نشان مي‌دهد كه ايران در موقعيت استراتژي محافظه‌كارانه قرار دارد و لازم است نسبت به تقويت اشتراكات ديني، فرهنگي و تاريخي، گسترش مناسبات و همكاري فرهنگي، اقتصادي و علمي، تربيت نيروي انساني متخصص، بازنگري در قوانين، تقويت هماهنگي بين دستگاه‌هاي مختلف و حمايت و تقويت كرسي‌هاي زبان فارسي و ايران‌شناسي اقدام شود.
ليلا اژدري - علي‌اكبر فرهنگي - سيدرضا صالحي اميري - محمد سلطاني‌فر
DOI : 0
کلمات کلیدی : ديپلماسي فرهنگي ، ديپلماسي عمومي ، تحليل سوات
يكي از گزاره‌هاي مشهور در محافل عمومي و علمي كشور اين است كه افزايش جمعيت موجب فقر مردم و بدتر‌شدن وضعيت معيشتي آنها خواهد شد، زيرا امكانات و منابع ميان تعداد بيشتري از انسان‌ها تقسيم خواهد شد. در اين مقاله، ضمن واكاوي نظريه‌هاي موافق و مخالف، به بررسي تطبيقي كشورهاي مختلف دنيا از نظر رابطه ميزان جمعيت و وضعيت اقتصادي خواهيم پرداخت. اين پژوهش از طريق تحليل ثانويه داده‌هاي منتشر‌شده كشورها صورت مي‎گيرد. درنهایت مبتني‌بر اين تحليل تجربي سعي خواهد شد تا صحت‌وسقم گزاره بالا نشان داده شود.
مسعود عالمي نيسي
DOI : 0
کلمات کلیدی : مطالعه تطبیقی تاریخی ، جمعیت ، وضعیت اقتصادی ، تحلیل ثانویه ، تولید سرانه ، مصرف انرژی ، بیکاری ، نابرابری
مقاله حاضر با هدف بررسي و ارزشيابي اجراي قانون شوراهاي آموزش‌وپرورش در مناطق مختلف كشور و ارائه مواد قانوني لازم انجام شده است. روش تحقيق، آميخته (كمي و کیفی) و از بعد شيوه ارزشيابي، ارزشيابي تلفيقي است. جامعه آماری و حجم نمونه شامل 265 نفر از اعضاي شوراها، 914 مصوبه جلسات شوراها، صورت مذاكرات جلسات شماره 93، 163 تا 166 و 185 مجلس شوراي اسلامي و 6 حقوقدان و گزارش اقتصادي و ترازنامه بانك مركزي در سال‌هاي 1371 تا 1374 بوده است. روش نمونه‌گيري براي استان‌ها، خوشه‌اي تصادفي و براي شهرستان‌هاي استان تصادفي ساده بوده است. روش و ابزار جمع‌آوري اطلاعات، بررسي اسناد، پرسشنامه‌اي سه قسمتي و مصاحبه با خبرگان حقوقي بود. روايي محتوايي و صوري پرسشنامه از طریق كارشناسان مرتبط و پايايي پرسشنامه با روش ضريب آلفاي كرونباخ و در دو مرحله اجراي آزمايشي در اسلامشهر و مرحله پاياني در سطح 265 نمونه كشوري و با اعتماد بسيار بالايي (988/0) به دست آمد. داده‌هاي پرسشنامه‌ها در دو بعد توصيفي و استنباطي و مصاحبه‌ها هم در دو بخش شكلي و محتوايي تحليل شدند: نتايج نشان داد اگرچه قانون و ميانگين عملكرد شوراهاي آموزش‌وپرورش در شش بعد، مقوله و مؤلفه مورد بررسي، موفق و مطلوب بوده است، ليكن مواد قانوني 4،5، 8، 13، 16 و 18 به اصلاح بيشتري نیاز دارند. همچنين شرايط اقتصادي كشور و اوضاع مالي و اعتباري آموزش‌وپرورش و جو حاكم بر مجلس شوراي اسلامي در سال 1372 نیز در تصويب اين قانون مؤثر بوده‌اند. از طرفي حضور افراد مسئول و با تجربه در جلسات شوراها و مطلع شدن ساير اعضا از وضعيت آموزش‌وپرورش به‌عنوان مهم‌ترین عامل موفقيت شوراها و مديريت و چگونگي اداره جلسات به‌عنوان مهم‌ترین علت عدم موفقيت شوراها بوده است. در اين تحقيق 12 مشكل اساسي و داراي اولويت براي آموزش‌وپرورش استان‌ها و شهرستان‌ها هم مشخص شد که بالاترين آن معيشت و رفاه فرهنگيان، سرانه مدارس و نيروي انساني است. از نظر آماری نيز تفاوتي بين نظرات شوراهاي آموزش‌وپرورش استان‌ها با شهرستان‌ها و مناطق وجود ندارد و از نظر هر دو گروه، قانون و عملكرد شوراها موفق و مطلوب ارزيابي مي‌شود. براي كارآمد و اثربخش نمودن قانون شوراها نيز پيشنهادات متعدد و متنوعي ذكر شده است.
لطف‌اله عباسي سروك
DOI : 0
کلمات کلیدی : ارزشيابي ، قانون شوراها ، آموزش‌وپرورش ، مشاركت ، مصوبات ، صورت مذاكرات ، مجلس شوراي اسلامي ، گزارش اقتصادي ،
پژوهش حاضر با هدف بررسي نگرش شهروندان در مورد نقش مستندها، برنامه‌هاي آموزشي و گرافيك‌هاي تلويزيوني در فرهنگ ترافيكي شهر تهران است. روش پژوهش، پيمايشي و ابزار اندازه‌گيري، پرسشنامه محقق ساخته است كه ميزان پايايي آن با محاسبه آلفاي كرانباخ، 84/0 تعيين شد. جامعه آماري شامل شهروندان 20 تا 35 ساله از مناطق 22 گانه شهر تهران هستند و براي تعيين حجم نمونه بر اساس فرمول كوكران، نمونه‌اي به حجم 400 نفر به‌صورت نمونه‌گيري خوشه‌اي چندمرحله‌اي انتخاب شد. يافته‌ها نشان داد كه مستندها، برنامه‌هاي آموزشي و گرافيك‌هاي تلويزيوني در فرهنگ ترافيكي شهر تهران تأثير معناداري دارد. نتايج نيز نشان داد برنامه‌هاي پخش‌شده از رسانه‌هاي ملي بر ارتقاي فرهنگ ترافيكي شهروندان تأثير معناداري دارد. تيزرها و گرافيك‌هاي تلويزيوني در افزايش فرهنگ ترافيكي شهروندان تأثير معناداري دارد. برنامه‌هاي پخش‌شده آموزشي مرتبط با ترافيك بر تغيير نگرش مخاطبان نقش مؤثري دارد. همچنين بر تغيير رفتار شهروندان در مواجه بافرهنگ ترافيكي تأثير معناداري دارد. از ديدگاه مخاطبان، ميزان برنامه‌هاي ارائه‌شده از رسانه ملي در مورد فرهنگ ترافيكي كافي نيست.
مهدي دشت بزرگي - سميه تاجيك اسماعيلي
DOI : 0
کلمات کلیدی : فرهنگ ترافيكي ، تغيير نگرش مخاطبان ، برنامه‌هاي آموزشي ، گرافيك‌هاي تلويزيوني
هدف اين پژوهش، «واكاوي وضعيت روابط نسلي از ديدگاه دانشجويان دختر 26-20 ساله است. روش پژوهش تركيبي (كيفي و كمي) است. بنابراين ابتدا يك مطالعۀ اكتشافي كيفي با رويكرد پديدارشناسي و تئوري زمينه‎اي از طريق نمونه‎گيري نظري و تكنيك مصاحبه انجام و ابعاد روابط نسلي در سه بعد تفاوت دانشي، نگرشي و رفتاري شناسايي شد. سپس به روش كمي تأثير متغيرهاي مستقل عوامل اجتماعي و عوامل فرهنگي بر متغير وابسته روابط نسلي از طريق رگرسيون چندمتغيره بررسي شد. جامعه آماري 11406 نفر بود كه از اين ميان ۳۸۲ نفر به‌وسيله پرسشنامه، اطلاعات جمع‎آوري شد. جهت بررسي پايايي از ضريب آلفاي كرونباخ و رگرسيون چندمتغيره استفاده شد و نتايج نشان داد كه متغيرهاي وارد شده به معادله توانسته‎اند 55 درصد از واريانس تغييرات مربوط به متغير وابسته را تبيين نمايند. ضرايب تأثير مدل تبيين‌كننده روابط نسلي نيز نشان داد كه از ميان 7 متغير وارد شده به معادله رگرسيون چهار متغير «سبك زندگي، معاشرت با گروه همسالان، ارتباط و تعامل درون خانواده، دسترسي به وسايل ارتباط‌جمعی» معنادار شدند و سبك زندگي به‌واسطه تأثیر مستقیم و غيرمستقيم بيشترين تأثير را بر متغير روابط نسلي نشان مي‎دهد. درنهایت با توجه به يافته‌هاي پژوهش، روابط نسلي از نوع تفاوت نسلي ارزيابي شد.
صدیقه عباسی - خديجه سفيري - اميرمسعود اميرمظاهري
DOI : 0
کلمات کلیدی : عوامل اجتماعي ، عوامل فرهنگي ، روابط نسلي ، تفاوت نسلي ، تفاوت دانشي ، تفاوت نگرشي
پژوهش حاضر با هدف فهم تجربه زنان از فرايند مدرنيزاسيون در جامعه محلي، بر آن است كه با اتخاذ رويكرد بازانديشانه جايگاه و شأن زنان را در فرازوفرودهاي مدرنيزاسيون نشان دهد. بر همين اساس از پارادايم تفسيري و رويكرد تحليل نظريه زمينه‎اي و ابزارهاي گردآوري اطلاعات روش تحقيق كيفي (مصاحبه نيمه‎ساخت‌يافته و بحث گروهي) بهره گرفته است. يافته‌‎هاي تحقيق حاكي از آن است که فرآيند مدرنيزاسيون در جامعه محلي تابعي از الگوي نوسازي نامتعادل و آلاكلنگي است؛ به‌‎گونه‌‎اي كه مي‌‎توان مهم‌‎ترين پيامد آن را، نامتوازني نتايج، شكست و يا بدفرجامي پروژه مدرنيزاسيون در جامعه محلي دانست. زيرا تاكنون ايدئولوژي‌‎هاي غالب بر مدرنيزاسيون، وضعيت تعادلي را به وجود نياورده‌‎اند و نوعي كنش‌‎هاي متعارض‌پذيرندگي و طرد كنندگي را در پي داشته است. همچنین گونه‎هاي شناسايي شده نيازهاي زنان محلي در این مطالعه در سه دسته تصورات ازدواج‎گرا، خانواده‎گرا و معيشت‎گرا مقوله‎بندي شده‎اند كه مبتني بر ارزش‎هاي مادي- معيشتي هستند. علاوه بر اين، اينكه روايت غالب جامعه محلي حاكي از آن است كه جنبش‌‎ها و تلاش‌‎هاي حمايتي، مطالبه‌‎جويانه و بعضاً ستيزه‌‎جويانه زنان در جامعه به‌‌‎رغم دستاوردهايي كه براي گروه‌‎هاي خاص (طبقه متوسط و روبه بالا) داشته است؛ اما چندان مورد رضايت و متناسب با نيازهاي قشر ضعيف و فرودست جامعه نيست؛ زيرا اين نوع پيگيري‌‎ها را نه‎تنها در راستاي طرح مطالبات واقعي جامعه زنان نمي‌‎دانند؛ بلكه قائل به بزرگ شدن واقعيت‌‎هاي مجازي و مطالبات غير اولويت‌‎دار گروهي از زنان داراي رسانه هستند كه اين مسئله خود حاكي از آن است كه سناريوهاي دنياي مشترك زنان، اساساً به لحاظ تئوريك و سياسي قوم‌مدارانِ، امپرياليستي و ذات‌‎انگارانه هستند.
سامان یوسفوند - علی انتظاری - زينب مرادي‎نژاد
DOI : 0
کلمات کلیدی : نوسازي ، حاشيه‎اي شدن ، زنان ، نابرابري ، زنان محلي لرستان
يكي از شاخص‌هاي تأثيرگذار در سياست‌گذاري امنيتي در منطقه شمال غرب، برآورد وضعيت تعامل حاكميت با قوميت‌هاي موجود در اين منطقه است. اين تعامل در قالب سياست‌هاي قومي تبلور مي‌يابد. سياست‌هاي قومي مي‌تواند ابعاد مختلف امنيت، مخصوصاً بعد اجتماعي آن را كه با مسائل هويتي سروكار دارد، تحت تأثير قرار دهد. اين در حالي است كه سياست قومي جمهوري اسلامي ايران در اين منطقه مورد كم‌توجهي قرارگرفته است. ازاين‌رو دغدغه محقق بر آن قرار گرفت كه سياست قومي ج.ا.ا در منطقه شمال غرب (مناطق آذري‌نشين) را مورد بررسي قرار دهد. در اين پژوهش، ضمن استفاده از منابع كتابخانه‌اي و روش تحليلي- توصيفي، پرسشنامه‌اي متشكل از 19 سؤال تهيه شد. جامعه آماري شامل 200 نفر از مسئولان و كارشناسان امنيتي و سياسي مستقر در منطقه شمال غرب هستند كه با استفاده از فرمول كوكران 131 نفر از آنان به‌عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. پس از توزيع و جمع‌آوري پرسشنامه‎ها، پاسخ‎ها از طريق نرم‌افزار SPSS مورد تجزيه‌وتحليل آماري قرار گرفت. ضريب اعتبار محاسبه‌شده از طريق آلفاي كرونباخ (75/.) گوياي آن است كه پرسشنامه از اعتبار بالا و قابل قبولي برخورداراست. بعد از جمع‎آوري و تجزيه‌وتحليل اطلاعات نيز مشخص شد كه سياست اتخاذشده در منطقه شمال غرب (مناطق آذري نشين) سياست وحدت در كثرت با تمايل بر كثرت‌گرايي بوده است.
حسین ابراهیمی - هادي رحماني ساعد
DOI : 0
کلمات کلیدی : قوميت ، سياست‌هاي قومي ، سياست وحدت در كثرت ، قوم آذري
دوره معاصر را عصر اطلاعات و دوره انفجار اطلاعاتي نام نهاده‌اند كه با محیط‌های متلاطم و پيچيده عجين شده است. پيچيدگي‏هاي محيط‌هاي درون‌سازمانی و برون‌سازمانی، نياز به اطلاعات و به‌تبع آن سيستم‌هاي اطلاعات را افزايش داده است. هدف این مقاله شناسایی و رتبه‌بندی موانع مدیریت اطلاعات فرهنگی در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بوده است. اين پژوهش از نظر هدف، كاربردي، از نظر نحوه گردآوري داده‌ها، توصيفي و از نوع پيمايشي است. جامعه آماری شامل تمامی صاحب‌نظران حوزه مدیریت فرهنگی و مدیریت اطلاعات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هستند که 30 نفر از آنها به‌صورت هدفمند به‌عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. علاوه براین از پرسشنامه محقق‌ساخته استفاده شده است که روايي آن با روش روايي محتوا و با نظر اساتيد راهنما و مشاور و چند صاحب‌نظر صاحب تأليف در حوزه مدیریت اطلاعات و مدیریت فرهنگی، پس از اعمال اصلاحات محدود، مورد تأييد قرار گرفت. براي سنجش پايايي ابزار نيز پرسشنامه تحقيق پس از توزیع آزمایشی، از طريق آلفاي كرونباخ مورد سنجش قرار گرفت كه ضريب 91/0 به دست آمد. به‌منظور تحليل استنباطي نيز از روش‌هاي متعددی همچون t تك نمونه‌اي و آزمون فریدمن استفاده شد. نتايج آزمون فريدمن نشان داد كه بين رتبه‌هاي موانع مدیریت اطلاعات فرهنگی تفاوت معنا‌داري وجود دارد. از طرف ديگر «ضعف در مدیریت محتوا» با ميانگين 46/8، مهم‌ترین مانع مدیریت اطلاعات فرهنگی در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از دیدگاه پاسخگویان بوده است.
سیدمحسن میر - عباسعلی قیومی - فاطمه عزیزآبادی فراهانی
DOI : 0
کلمات کلیدی : مدیریت اطلاعات ، مدیریت اطلاعات فرهنگی ، موانع مدیریت اطلاعات فرهنگی ، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

معرفي نشريه

صاحب امتیاز : پژوهشكده تحقيقات راهبردي
مدیر مسئول :محسن رضایی میرقائد
سردبیر :مهرداد نوابخش
هیئت تحریریه :
تقي آزاد ارمكي
سوسن باستاني
ابراهيم حاجياني
علي ربيعي
محمد زاهدي اصل
حسين سراج‌زاده
سيديعقوب موسوي
حميد عبدالهيان
مسعود كوثري
محمدباقر نوبخت حقيقي
علي يوسفي
شاپا : 2251-7081
شاپا الکترونیکی :

نمایه شده